Skip to content

Phumin, właściciel strony internetowej www.masaztajskitorun.pl dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających ze strony. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa naszych użytkowników strony i jest zgodna z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Phumin sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Prosta 17/U-2, 87-100 Toruń. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem maila lub telefonicznie korzystając z danych kontaktowych dostępnych tutaj.

Cel i rodzaj zbierania danych osobowych

Korzystający z naszej witryny internetowej użytkownicy pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują by podać nam swoje dane.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie podczas kontaktów z nami za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie.

Ponadto możemy zbierać Twoje dane behawioralne odnoszące się do Twoich zachowań. Są to dane dotyczące historii korespondencji i kontaktów z nami, Twoich aktywności na naszej stronie internetowej, naszych profilach na serwisach społecznościowych (np. Facebooku), takie jak: oglądane strony, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty, a także opinie o nas i naszych produktach. Dane te będziemy przetwarzać przede wszystkim w celu odpowiedzi oraz tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Phumin, co do zasady nie udostępnia Twoich danych osobom lub podmiotom trzecim. Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich.

W szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania) lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Phumin, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów. Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich danych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane nie będą przetwarzane dłużej niż wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym. Jeśli wyraziłeś zgodę, Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

W jaki sposób chronione są informacje?

Wszelkie dane osobowe przesyłane za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej są chronione za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez firmę Phumin z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku, w tym prawo do „bycia zapomnianym”

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe,  zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji, przenoszenia lub usunięcia, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie głównej.

Nie przegap naszych niesamowitych ofert!

Zapisz się już dziś i odbierz prezent powitalny.

Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa w każdej chwili. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.